بدون درمان چه اتفاقی می افتد؟

برخی از افراد تنها صدامی شنوند. اگر این صداها قابل تحمل هستند این افراد احتمالا نیازی به درمان یا کمک خاص ندارند. گرچه اگر این صداها خیلی بلند یا ناخوشایند شوند و یا علایم دیگر بروز پیدا کنند در این صورت درمان مورد نیاز است.

خودکشی در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرنی شایعتر  است. مخصوصا اگر شخص علایم فعال، افسردگی و عدم دریافت  درمان داشته باشد.

تحقیقات نشان می دهد در صورتی که اسکیزوفرنی طولانی مدت بدون درمان رها شود اثرات بیشتری در زندگی شخص می گذارد. این بیماری هرچه زودتر شناخته و درمان شود، آینده بهتری خواهد داشت.

در صورتی که علایم زودتر شناخته شود و درمان شروع شود:

-   احتمال بستری شدنتان کمتر است

-   نیاز کمتری به کمک در خانه خواهید داشت.

-   در صورت نیاز مدت بستری کوتاهی خواهید داشت.

-   به احتمال قوی قادر به انجام کار و زندگی مستقل خود هستید.