این علایم کمتر از علایم مثبت آشکار هستند.

-   علایق شما ، انرژی تان و احساستان در زندگی کم می شود. به سختی به موضوع خاصی علاقه مند می شوید.

-   شما نمی توانید تمرکز کنید. نمی توانید برخیزید و از خانه بیرون بروید.

-   شستن و تمیز کردن و یا تمیز نگه داشتن لباسهایتان برایتان سخت می شود.

-   از بودن با دیگران ناراحتید. چیزی برای گفتن با آنان ندارید.

این ممکن است برای دیگران سخت باشد که بفهمند علایم ذکر شده، علایم واقعی بیماری هستند و شما صرفا تنبل نشده اید. این موضوع ممکن است باعث آزار شما و خانواده تان بشود. خانواده تان احساس می کند که شما صرفا به این احتیاج دارید که در جمع باشید. اما شما نمی توانید توضیح دهید. علایم منفی کمتر از علایم مثبت  بارز می باشد اما می تواند به همان اندازه دردسر ساز باشد.