این اختلال قبل از اینکه اسکیزوفرنی نام بگیرد ، عنوان دمانس پره کوزه ( دمانس زودرس ) را گرفت که این اصطلاح توسط بندکیت مورل برای بیماران تباهی یافته ای که بیماریشان در نوجوانی شروع شده بود به کار برده شد . بعد از مورل ، فردی به نام امیل کرپلین اصطلاح دمانس پره کوزه را به دیمنشیا پری کاکس برگرداند اما سر انجام یوجین بلولر اصطلاح اسکیزوفرنی را مطرح کرد تا مبین گسیختگی هایی باشد که میان فکر ، احساس و رفتار بیماران مبتلا به این اختلال وجود دارد .

لازم به ذکر است که این اصطلاح در میان عوام اغلب به اشتباه دال بر انشقاق شخصیت دانسته می شود . حال آنکه انشقاق شخصیت که امروزه اختلال هویت تجزیه ای نام برده می شود در طبقه اختلالات تجزیه ای قرار گرفته و لذا به کلی متفاوت از اسکیزوفرنی است .

نشانه های اسکیزوفرنی

نشانه های اسکیزو فرنی به دو دسته رفتاری و بیولوژیکی تقسیم می شود . همچنین نشانه های رفتاری به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شود .

نشانه های رفتاری

(1 زوال عملکرد در زندگی روزمره 2) توهمات 3) هذیان ها 4) اختلال فکر

نشانه های رفتاری مثبت

1) توهمات 2) هذیان ها 3 ) اختلال فکر

نشانه های رفتاری منفی

نشانه های رفتاری منفی که حاکی از عدم رفتار معنی دار است شامل از دست دادن بیان هیجانی ، عدم موفقیت در تعاملات اجتماعی و همچنین کم صخبتی است .

نشانگر های بیولوژیکی

1) اختلال در تمرکز طولانی مدت 2) وجود بعضی نا هنجاری ها در EEG (3 اختلال حرکات تعقیب آهسته چشم ( اسکیزو فرن ها نمی توانند یک هدف متحرک را دنبال کنند مثل با چشم دنبال کردن کسی که قدم می زند .)

نشانه های اسکیزوفرنی از دیدگاه یوجین بلولر

بلولر علائم اسکیزوفرنی را به صورت چهار ( A ) به کار برد :

1) تداعی2 ( association حالت عاطفی ( Affect  در خود ماندگی ( Autism ) 4دودلی ( Ambivalence)

همچنین بلولر به علائم فرعی ( ثانویه ) هم قائل بود که شامل همان توهم ها و هذیان هایی می شود که از نظر کرپلین شاخصه های اصلی دمانس زودرس بودند .

منبع: باشگاه دانشجویان پیام نور